Меню Затвори
BG 0899 991 166

Ателиета

Филтри
54 намерени
имота
№1 Етаж Вход Тип Под тип ЧП ОЧ ОП Цена на €/м2 Цена € Статус
А-1
1
А
Ателие
Ателие
29,86
4,65
34,51
Продаден
А-2
1
А
Ателие
Ателие
30,02
4,67
34,69
Продаден
А-3
1
А
Ателие
Ателие
44,06
6,85
50,91
Продаден
А-4
1
А
Ателие
Ателие
42,29
6,20
48,49
Продаден
А-5
1
А
Ателие
Ателие
44,09
6,40
50,49
Продаден
А-6
1
А
Ателие
Ателие
30,06
4,32
34,38
Продаден
Б-7
2
Б
Ателие
Ателие
29,86
5,45
35,31
Продаден
Б-8
2
Б
Ателие
Ателие
30,02
5,48
35,50
Продаден
Б-9
2
Б
Ателие
Ателие
44,06
8,04
52,10
Продаден
Б-10
2
Б
Ателие
Ателие
42,29
7,27
49,56
Продаден
Б-11
2
Б
Ателие
Ателие
44,09
7,50
51,59
Продаден
Б-12
2
Б
Ателие
Ателие
30,06
5,06
35,12
Продаден
Б-13
2
Б
Ателие
Ателие
30,06
5,06
35,12
Продаден
Б-14
2
Б
Ателие
Ателие
29,88
5,03
34,91
Продаден
Б-15
3
Б
Ателие
Ателие
29,86
5,45
35,31
Продаден
Б-16
3
Б
Ателие
Ателие
30,02
5,48
35,50
Продаден
Б-17
3
Б
Ателие
Ателие
44,06
8,04
52,10
Продаден
Б-18
3
Б
Ателие
Ателие
42,29
7,27
49,56
Продаден
Б-19
3
Б
Ателие
Ателие
44,09
7,50
51,59
Продаден
Б-20
3
Б
Ателие
Ателие
30,06
5,06
35,12
Продаден
Б-21
3
Б
Ателие
Ателие
30,06
5,06
35,12
Продаден
Б-22
3
Б
Ателие
Ателие
29,88
5,03
34,91
Продаден
Б-23
4
Б
Ателие
Ателие
29,86
5,45
35,31
Продаден
Б-24
4
Б
Ателие
Ателие
30,02
5,48
35,50
Продаден
Б-25
4
Б
Ателие
Ателие
44,06
8,04
52,10
Продаден
Б-26
4
Б
Ателие
Ателие
42,29
7,27
49,56
Продаден
Б-27
4
Б
Ателие
Ателие
44,09
7,50
51,59
Продаден
Б-28
4
Б
Ателие
Ателие
30,06
5,06
35,12
Продаден
Б-29
4
Б
Ателие
Ателие
30,06
5,06
35,12
Продаден
Б-30
4
Б
Ателие
Ателие
29,88
5,03
34,91
Продаден
Б-31
5
Б
Ателие
Ателие
29,86
5,45
35,31
Продаден
Б-32
5
Б
Ателие
Ателие
30,02
5,48
35,50
Продаден
Б-33
5
Б
Ателие
Ателие
44,06
8,04
52,10
Продаден
Б-34
5
Б
Ателие
Ателие
42,29
7,27
49,56
Продаден
Б-35
5
Б
Ателие
Ателие
44,09
7,50
51,59
Продаден
Б-36
5
Б
Ателие
Ателие
30,06
5,06
35,12
Продаден
Б-37
5
Б
Ателие
Ателие
30,06
5,06
35,12
Продаден
Б-38
5
Б
Ателие
Ателие
29,88
5,03
34,91
Продаден
Б-39
6
Б
Ателие
Ателие
29,86
5,45
35,31
Продаден
Б-40
6
Б
Ателие
Ателие
30,02
5,48
35,50
Продаден
Б-41
6
Б
Ателие
Ателие
44,06
8,04
52,10
Продаден
Б-42
6
Б
Ателие
Ателие
42,29
7,27
49,56
Продаден
Б-43
6
Б
Ателие
Ателие
44,09
7,50
51,59
Продаден
Б-44
6
Б
Ателие
Ателие
30,06
5,06
35,12
Продаден
Б-45
6
Б
Ателие
Ателие
30,06
5,06
35,12
Продаден
Б-46
6
Б
Ателие
Ателие
29,88
5,03
34,91
Продаден
Б-47
7
Б
Ателие
Ателие
29,86
5,45
35,31
Продаден
Б-48
7
Б
Ателие
Ателие
30,02
5,48
35,50
Продаден
Б-49
7
Б
Ателие
Ателие
44,06
8,04
52,10
Продаден
Б-50
7
Б
Ателие
Ателие
42,29
7,27
49,56
Продаден
Б-51
7
Б
Ателие
Ателие
44,09
7,50
51,59
Продаден
Б-52
7
Б
Ателие
Ателие
30,06
5,06
35,12
Продаден
Б-53
7
Б
Ателие
Ателие
30,06
5,06
35,12
Продаден
Б-54
7
Б
Ателие
Ателие
29,88
5,03
34,91
Продаден
Търсене на имот:
220 имота в
продажба
0899 991 166