Меню Затвори
BG 0899 991 166

Общи условия

Задължителна информация за правата на лицата по Защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на информационни услуги, „ОКСИМО“ ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за използването на сайта и за директен маркетинг, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Всички промени в тази информация ще бъдат публикувани на тази страница. Това ви позволява по всяко време да се информирате кои данни съхраняваме, как ги събираме и използваме.

Информация относно Администратора на лични данни

ЕИК/БУЛСТАТ: ………………………..
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9000, ………………………………………………….
Данни за кореспонденция: гр. Варна, 9000, ………………………………………………….
E-mail: ……………………….
Телефон: ……………………….

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

„ОКСИМО“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1)

„ОКСИМО“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използване на сайта mait.bg и последващо предоставяне на информация, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното: Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

Чл. 1. (2)

„ОКСИМО“ ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашия сайт и форма за запитване, „ОКСИМО“ ООД , действа в качеството си на обработващ лични данни.

Търсене на имот:
220 имота в
продажба
0899 991 166